DFC - Cung cấp Dịch vụ Tư Vấn, Giải Quyết Tranh Chấp Kinh Tế, Đất Đai, Hôn Nhân

DỊCH VỤ TƯ VẤN THU NỢ

Dịch vụ Ngăn chặn & Cơ cấu Nợ

Để DN không có Nợ và Nợ xấu?

Doanh nghiệp đã kiểm soát công nợ như thế nào?

Doanh nghiệp luôn xác định kiểm soát công nợ là việc làm cần thiết và rất quan trọng. Tuy nhiên, kiểm soát công nợ là kiểm soát cái gì không phải Doanh nghiệp nào cũng làm được và làm đúng. Nếu doanh nghiệp biết kiểm soát công nợ đúng cách, chắc chắn tình hình tài chính, công nợ phải thu của Doanh nghiệp sẽ lành mạnh và ít phải đối mặt với những vướng mắc. Dưới đây là sự chia sẻ trong vấn đề kiểm soát công nợ mà chúng tôi đã rút ra trong quá trình làm công tác thu hồi nợ cho các doanh nghiệp.

Ngăn chặn Nợ

Dịch vụ ngăn chặn nợ

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, việc tranh chấp và bị bạn hàng, đối tác chiếm dụng vốn là không tránh khỏi. DN luôn xác định, nguy cơ bị chiếm dụng vốn cũng như những mâu thuẫn, tranh chấp với đối tác có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào. Nhằm hạn chế và khắc phục những nguy cơ đó, các DN đã tìm đến các văn phòng, công ty Luật nhờ sự tư vấn trợ giúp; hoặc có DN phải thành lập riêng một bộ phận pháp chế hay Ban thu hồi nợ. 

Tư vấn Cơ cấu lại nợ

DFC sẽ làm thay các công việc của Ban pháp chế, thu hồi nợ của quý DN

Hiện nay, các doanh nghiệp có xu hướng thành lập Ban pháp chế, thu hồi nợ để phòng tránh, giải quyết những tranh chấp, chiếm dụng vốn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại. Tuy nhiên, trên thực tế, hiệu quả làm việc của bộ phận này chưa cao do hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng... Nhằm khắc phục tình trạng này, Công ty Luật Tài chính Thu nợ DFC cung cấp dịch vụ ngăn chặn nợ và cơ cấu lại nợ để làm thay các công việc của Ban pháp chế, thu hồi nợ, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Tư vấn Biện pháp Thu nợ

THƯƠNG LƯỢNG ĐÀM PHÁN

TỐ TỤNG TÒA ÁN, THI HÀNH ÁN

PHỐI HỢP CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Tin tức

Tâm điểm pháp luật

Cần quyết liệt xử lý nợ xấu khi cổ phần hoá

Cần quyết liệt xử lý nợ xấu khi cổ phần hoá Cùng với việc Việt Nam gia nhập WTO, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những bước điều chỉnh, tái cấu trúc ở từng mức độ và cấp độ khác nhau.

Kiến thức phát luật

Lý do khách hàng chiếm dụng vốn, không muốn trả nợ

Dịch vụ thu đòi nợ ngày nay đã dần đi vào tâm chí của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi các doanh nghiệp có vướng mắc về công nợ, nhận thấy tự bản thân doanh nghiệp rất khó để thu hồi. Các doanh nghiệp đã biết nghĩ đến phương án thuê dịch vụ đòi nợ bên ngoài.