Thu nợ bằng thi hành án khó thực hiện tại sao?

Sự mất lòng tin, hoài nghi vào cơ quan thi hành án của các doanh nghiệp trong thời gian gần đây trong vấn đề giải quyết thu hồi công nợ thông qua cơ quan thi hành án là vấn đề tồn tại từ nhiều năm. Tâm lý đó của các doanh nghiệp là có cơ sở bởi vì: Giải quyết thi hành án trong thực tế nhiều năm trở lại đấy gặp không ít khó khăn, những án dân sự còn tồn đọng nhiều. Dưới góc nhìn của đơn vị chuyên giải quyết thu hồi công nợ thông qua công tác hợp tác thi hành án, DFC đưa ra một số nguyên nhân dẫn đến án khó thi hành như sau:

Không xác minh được điều kiện của người phải thi hành án: Các đối tượng nợ thường không muốn trả nợ, cất giấu tài sản hoặc tìm mọi cách để tẩu tán tài sản và sẽ không tự nguyện cung cấp các thông tin về tài sản. Do đó nếu không có các biện pháp nghiệp vụ về xác minh điều kiện  thi hành án thì sẽ không thể giải quyết và thi hành án thành công.

Không có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thi hành án và người được thi hành án.

Cơ quan thi hành án tiến hành xác minh điều kiện thi hành án còn mang tính hình thức, chưa thực sự xát xao trong công tác giải quyết thi hành án.

 Công ty thu nợ DFC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thu nợ khó đòi cho các tổ chức doanh nghiệp, việc thi hành án là một trong những giai đoạn, nghiệp vụ trong quá trình xử lý nợ của chúng tôi. Trong quá trình hoạt động của mình, để giải quyết được giai đoạn thi hành án giúp khách hàng thu hồi nợ; điều chúng tôi quan tâm nhất là người phải thi hành án còn hoạt động, còn khả năng chi trả và không bị nợ ngân hàng quá nhiều. Khi đảm bảo được điều kiện quan trọng này, bằng các biện pháp nghiệp vụ thi hành án được giải quyết qua nhiều năm, DFC tin rằng sẽ giúp Quý khách hàng thi hành án thành công.

Tin liên quan