DFC sẽ làm thay các công việc của Ban pháp chế, thu hồi nợ của quý DN

Hiện nay, các doanh nghiệp có xu hướng thành lập Ban pháp chế, thu hồi nợ để phòng tránh, giải quyết những tranh chấp, chiếm dụng vốn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại. Tuy nhiên, trên thực tế, hiệu quả làm việc của bộ phận này chưa cao do hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng... Nhằm khắc phục tình trạng này, Công ty Luật Tài chính Thu nợ DFC cung cấp dịch vụ ngăn chặn nợ và cơ cấu lại nợ để làm thay các công việc của Ban pháp chế, thu hồi nợ, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

thu hồi nợ
DFC sẽ làm thay các công việc của Ban pháp chế, thu hồi nợ của DN. Ảnh: Internet

DFC sở hữu đội ngũ nhân sự đảm bảo về chất lượng và số lượng với 100% là các luật sư, chuyên viên pháp lý, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân luật hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thu hồi nợ từ những năm 2000. Chúng tôi cam kết sẽ giải quyết nhanh và hiệu quả tất cả các công việc mà một Ban pháp chế, thu hồi nợ phải thực hiện, cụ thể như sau:

Thứ nhất, phụ trách, giải quyết tất cả các công việc liên quan đến vấn đề pháp lý đối nội, đối ngoại của doanh nghiệp:

- Tham mưu, tư vấn cho các lãnh đạo, phòng ban về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp phát sinh trong giao dịch dân sự, kinh tế, lao động, bảo hiểm, thuế…

- Soạn thảo, thẩm định các hợp đồng và các văn bản nội bộ trước khi trình lãnh đạo ký kết, ban hành

- Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia xử lý, giải quyết các vấn đề tranh chấp, phát sinh cho doanh nghiệp và các đối tác, khách hàng

- Cung cấp các văn bản pháp lý theo yêu cẩu của khách hàng

Thứ hai, quản lý toàn bộ công nợ phải thu, phải trả của công ty, thu hồi nợ, cơ cấu lại nợ và giải quyết tranh chấp phát sinh về công nợ:

- Kiểm tra, rà soát các tài liệu hồ sơ công nợ (phải thu phải trả) do Khách hàng cung cấp, xác định giá trị pháp lý của hồ sơ công nợ

- Cử cán bộ cùng khách hàng theo dõi, bám sát, đôn đốc các khoản nghĩa vụ thanh toán đến hạn

- Tư vấn và cử người cùng khách hàng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để hoàn thiện hồ sơ có giá trị xác định công nợ phải thu

- Tư vấn hoặc trực tiếp soạn thảo các văn bản khách hàng muốn phát hành liên quan đến công tác thu hồi nợ, công tác thanh toán nợ

- Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ra tòa án cấp thẩm quyền cho khách hàng  đối với các hồ sơ DFC có tham gia tư vấn mà chưa thu hồi hết

- Xuất hiện với tư cách là Bên thứ ba đàm phán, thương thảo với các đối tác của DN trong việc giải quyết, gia hạn các công nợ phải trả

Sử dụng dịch vụ ngăn chặn nợ và cơ cấu lại nợ của DFC, doanh nghiệp thu đuợc nhiều lợi ích về kinh tế và giữ được quan hệ tốt đẹp với đối tác, khách hàng như tiết kiệm chi phí thành lập Ban pháp chế, thu hồi nợ; giảm tối đa nguy cơ nợ quá hạn, nợ xấu; giảm thiểu chi phí và thiệt hại khi xảy ra tranh chấp

Tin liên quan