Thủ tục yêu cầu tuyên phá sản

Làm thủ tục yêu cầu một doanh nghiệp tuyên bố phá sản là điều hoàn toàn không mong muốn với tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp để giải quyết hiệu quả tranh chấp, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi thu hồi nợ trong trường hợp khách nợ lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán thì đây là biên pháp không thể không thực hiện.

 

1. Thủ tục yêu cầu tuyên bố phá sản tại DFC

Làm thủ tục yêu cầu một doanh nghiệp tuyên bố phá sản là điều hoàn toàn không mong muốn với tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp để giải quyết hiệu quả tranh chấp, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi  thu hồi nợ trong trường hợp khách nợ lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán thì đây là biên pháp không thể không thực hiện.

a.Luật Sư DFC sẽ tiến hành hoàn thiện thủ tục yêu cầu tuyên bố phá sản trong các trường hợp sau:

- Khi doanh nghiệp cố tình không thanh toán công nợ theo như thỏa thuận với khách hàng

- Vụ việc không còn thởi hiệu khởi kiện hoặc vì lý do nào đó chúng ta không thể khởi kiện yêu cầu thanh toán theo hợp đồng.

- Khi doanh nghiệp không còn có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn;

c. Mục đích của việc làm Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Công ty DFC

- Khi bị Tòa xem xét việc tuyên bố phả sản sẽ ảnh hưởng đến uy tín, tình hình hoạt động doanh nghiệp

- Khi đang hoạt động mặc dù có khó khăn nhưng khách nợ không bào giờ muốn doanh nghiệp mình phá sản. Do đó sẽ tạo sức ép rất lớn buộc khách nợ phải cân đối kế hoạch thanh toán nợ cho khách hàng.

- Khi doanh nghiệp bị sản sẽ để lại hậu quả rất lớn không những cho doanh nghiệp mà còn cho chính bản thân người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp đó. Nên chủ doanh nghiệp không bao giờ muốn doanh nghiệp mình giải thể.

d. Thủ tục DFC thực hiện nhằm giúp khách hàng tiến hành yêu cầu tuyên bố phá sản bao gồm:

- Soạn thảo đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản;

- Luật sư DFC sẽ giúp khách hàng chuẩn bị các hồ sơ  tài liệu chứng minh cho yêu cầu tuyên bố phá sản;

- Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan Tòa án, và các cơ quan có thẩm quyền khác nhằm giải quyết vụ án.

Mặc dù việc yêu cầu Tòa án xem xét mở thủ tục phá sản rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Nhưng đây là một trong giải pháp có thể tạo sức ép rất lớn để giải quyết thu hồi nợ. Khi Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ cthu hồi nợ của Cty DFC thì mọi vấn đề liên quan sẽ được các Luật sư, chuyên viên tư vấn tại DFC giải quyết một cách triệt để và hiệu quả nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng.

Tin liên quan