Những điều kiện về hồ sơ vụ việc

Không phải tất cả các hồ sơ vụ việc, DFC đều nhận giải quyết để thu hồi. Để DFC ký hợp đồng thu nợ với khách hàng thì hồ sơ vụ việc phải đảm bảo những điều kiện cần thiết sau

Hồ sơ thu hồi nợ khi được chuyển tới Công ty DFC phải đáp ứng một số nhu cầu như sau:

1. Số nợ yêu cầu thu :

-         Lớn hơn 100 triệu

-         Nếu địa bàn thu hồi ngoại thành Hà nội thì số nợ phải lớn hơn 100 triệu

2. Đối tượng nợ - khách nợ

-         Là tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước: được đăng ký hoạt động hợp pháp theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam

-         Là cá nhân, hộ kinh doanh cá thể nhưng số nợ trên 1 tỷ đồng

3. Hồ sơ công nợ

-         Có cơ sở chứng minh khoản công nợ là có thật (không nhất thiết phải đầy đủ)

4. Khả năng tài chính của khách nợ: phải đảm bảo tương đối về khả năng thanh toán

-         Là tổ chức doanh nghiệp thì phải đang hoạt động (không giải thể, phá sản hoặc tạm ngừng hoạt động)

-         Là cá nhân có thu nhập ổn định hoặc có tài sản khác..

5 Phạm vi thu hồi:

- Trong phạm vi toàn quốc

6. Địa chỉ khách nợ

-         Là tổ chức, doanh nghiệp phải có địa chỉ trụ sở hoạt động có thể thời điểm hiện tại chưa tìm thấy, xác minh địa chỉ, phải cung cấp được các thông tin để xác minh địa chỉ trụ sở hoạt động của khách nợ. 

-         Là cá nhân phải có địa chỉ rõ ràng về nơi cư trú, thường trú

Tin liên quan