Không đồng thời thuê nhiều tổ chức hoặc cá nhân cùng giải quyết

Công ty thu nợ DFC sẽ không ký kết hợp đồng để thu hồi nợ cho khách hàng khi vụ việc đó mà khách hàng đã thuê một tổ chức, cá nhân khác đang xem xét giải quyết.

 

Để công ty thu nợ tiến hành dịch vụ thu nợ cho khách hàng thì khách hàng phải tiến hành ký kết hợp đồng thu hồi nợ và ủy quyền thu hồi nợ với Công ty thu nợ DFC. Trước khi ký hợp đồng khác hàng phải cam kết không được đang nhờ bất cứ một tổ chức nào khác tiến hành thu nợ và trong quá trình thực hiện hợp đồng khách hàng không được đồng thời thuê đơn vi khác can thiệp nếu không có sự đồng ý của Công ty DFC. Bởi các lý do sau:

1. Việc thuê nhiều tổ chức các nhân thực hiện sẽ ảnh hưởng tới kết quả thu nợ:
            Thu nợ khó đòi là công việc nhảy cảm và rất phức tạp. Việc khách hàng lựa chọn nhiều tổ chức cá nhân thực hiện dịch vụ thu nợ cho mình sẽ làm ảnh hưởng tới kết quả thu hồi nợ. Mỗi đơn vị thu nợ có một cách thức biện pháp và kỹ năng khác nhau. Do đó, nếu khách hàng thuê hai đơn vị cùng thực hiện thu hồi một khoản nợ sẽ dẫn đến việc hoạt động của các đơn vị chồng chéo nhau, không thống nhất gây nên ảnh hưởng không tốt đến kết quả thu hồi công nợ

2. Việc thuê nhiều tổ chức các nhân thực hiện sẽ dẫn đến khó xác định được tổ chức thu nợ thành công
            Dịch vụ thu nợ là dịch vụ đặc thù,

kết quả của việc thu nợ không thể hiện ra ngoài qua biên bản giao nhận hàng hay biên bản nghiệm thu trong giao dịch mua bán hàng hóa mà nó chỉ thể hiện qua kết quả khách nợ thanh toán công nợ cho khách hàng. Do đó, nếu khách hàng thuê hai hay nhiều tổ chức khác nhau cùng thực hiện dịch vụ sẽ dẫn tới việc không xác định được tổ chức ca nhân nào đã thực hiện dịch vụ thu nợ thành công cho khách hàng. Khi đó sẽ dẫn tới những tranh chấp giữa các đơn vị cùng thực hiện thu nợ.

Tin liên quan