Thủ tục làm Đơn yêu cầu tuyên bố phá sản

a, Điều kiện để làm đơn yêu cầu tuyên bố phá sản: Căn cứ luật phá sản: Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì các chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần đều có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

b. Khi nào cần cần làm đơn yêu cầu thuyên bố phá sản 

- Khi doanh nghiệp cố tình không thanh toán khoản nợ 

- Khi vụ việc không đảm bảo thởi hiệu khởi kiện hoặc vì lý do nào đó chúng ta không thể khởi kiện đòi nợ

c. Mục đích của việc làm Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Khi bị Tòa xem xét việc tuyên bố phả sản sẽ ảnh hưởng đến uy tín, tình hình hoạt động doanh nghiệp

- Khi đang hoạt động mặc dù có khó khăn nhưng khách nợ không bào giờ muốn doanh nghiệp mình phá sản. Do đó sẽ tạo sức ép rất lớn buộc khách nợ phải cân đối kế hoạch thanh toán nợ.

- Khi doanh nghiệp bị sản sẽ để lại hậu quả rất lớn không những cho doanh nghiệp mà còn cho chính bản thân người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp đó. Nên chủ doanh nghiệp không bao giờ muốn doanh nghiệp mình giải thể.

 

Mặc dù việc yêu cầu Tòa án xem xét mở thủ tục phá sản rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Nhưng đây là một trong giải pháp có thể tạo sức ép rất lớn để buộc khách hàng cân đối kế hoạch thanh toán khoản nợ cho chúng ta.

Tin liên quan