Triển khai Dịch vụ chăm sóc nợ bắt đầu từ 01/01/2015

Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 Dịch vụ chăm sóc nợ sẽ chính thức được triển khai rộng rãi trên phạm vi toàn quốc.

 

Kính gửi: Quý khách hàng

Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 Công ty CP dịch vụ tài chính và xử lý nợ DFC bắt đầu triển khai “DỊCH VỤ CHĂM SÓC NỢ”

Dịch vụ chăm sóc nợ được DFC triển khai và phát triển trên cơ sở dịch vụ thu tiền hàng theo địa chỉ từ năm 2004.

DFC kính báo tới Quý khách hàng doanh nghiệp được biết về dịch vụ rất hữu ích và đặc biệt này.

Nhân dịp triển khai dịch vụ mới DFC sẽ xây dựng những chương trình ưu đãi cho tất cả các khách hàng bắt đầu sử dụng; đặc biệt đối với những khách đã sử dụng dịch vụ thu nợ; Công ty thu nợ DFC sẽ giảm 10% trên tổng phí dịch vụ.

Công ty CP dịch vụ tài chính xử lý nợ DFC trân trọng kính báo!

Tin liên quan