Nội dung dịch vụ chăm sóc nợ

Dịch vụ chăm sóc nợ của DFC bao gồm các nội dung công việc sau

-            Theo dõi, giám sát kỳ hạn thanh toán của khách nợ;

-            Đốc thúc, nhắc nhở khách nợ thanh toán khi đến hạn;

-            Gửi văn bản yêu cầu khách nợ thanh toán;

-            Trực tiếp cử cán bộ đi thu hồi nợ (không bao gồm việc nhận tiền);

-            Tư vấn, hoàn thiện giá trị pháp lý cho hồ sơ công nợ;

-            Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế, thiết lập các biên bản giao nhận hàng, đối chiếu công nợ, thanh lý hợp đồng.

-            Theo dõi và nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, khả năng thanh toán của khách nợ;

 

-            Tư vấn hoặc trực tiếp sử dụng các biện pháp thu nợ hiệu quả cho khách hàng.

Tin liên quan

ĐỐI TÁC

CÔNG NGHỆ

DFC đã ứng dụng Công nghệ trong việc thu đòi nợ như thế nào?

xem chi tiết
PHÍ DỊCH VỤ

Bạn đang lo lắng khi không biết chi phí cho dịch vụ thu, đòi nợ thuê?

xem chi tiết

WEB BẢN QUYỀN THUỘC DFC