Khách hàng không chịu ký quyết toán có thu được nợ không?

           Năm 2012, Công ty K và Công ty H có ký hợp đồng thi công xây lắp. Căn cứ hợp đồng, Công ty K có nghĩa vụ thi công hạng mục cọc ngầm cho Công trình cho Công ty H. Tổng giá trị Công ty K đã thực hiện theo hợp đồng là 2 tỷ đồng. Hiện tại, Công ty H đã thanh toán cho Công ty K được 5 đợt với tổng giá trị 1.5 tỷ đồng. Để được thanh toán đợt cuối thì điều kiện là hai bên phải tiến hành quyết toán toàn bộ công trình. Tuy nhiên, Công ty H do không muốn thanh toán đợt cuối cho Công ty K  nên đã cố tình kéo dài, không chịu ký duyệt hồ sơ quyết toán. Trường hợp Công ty H không chịu ký quyết toán thì bằng cách nào để Công ty K yêu cầu Công ty H thanh toán giá trị thực hiện đợt cuối.

 

bản vẽ hoàn công

             Theo quy định tại hợp đồng các bên có thỏa thuận điều kiện thanh toán đó là các bên phải ký quyết toán toàn bộ công trình. Như vậy quyết toán công trình là điều kiện cần có để được thanh toán giá trị cuối theo hợp đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp Công ty H cố tình dùng điều kiện này để kéo dài không muốn thanh toán giá trị còn lại thì Công ty K vẫn có thể yêu cầu thanh toán giá trị đợt cuối bằng các bước thực hiện như sau:

 

             Công ty K cần tập hợp đầy đủ hồ sơ chất lượng và khối lượng bao gồm từ Nhật ký thi công, các phiếu đề nghị nghiệm thu, chứng chỉ vật liệu đầu vào..

 

             Tiến hành lập hồ sơ quyết toán và gửi Công ty H , kèm theo hồ sơ quyết toán phải có văn bản đề nghị quyết toán. Lưu ý, khi gửi cần lưu lại tài liệu chứng minh đã gửi đầy đủ hồ sơ quyết toán (nếu gửi trực tiếp cần có biên bản giao nhận, nếu qua đường chuyển phát nhanh cần lưu cuống lưu của đơn vị chuyển phát).

 

              Kết hợp với việc gửi hồ sơ, Công ty K cần làm việc với Chủ đầu tư công trình về tiến độ  nghiệm thu quyết toán công trình. Các buổi làm việc với Chủ đầu tư cần có biên bản làm việc để xác nhận tình trạng nghiệm thu công trình; hoặc có văn bản trả lời từ Chủ đầu tư. Trường hợp công trình chưa được nghiệm thu quyết toán, thì cần làm rõ nguyên nhân. Trường hợp nguyên nhân chưa quyết toán là do lỗi thi công của hạng mục công ty K thì công ty K chưa có sở thu đòi nợ công ty H. Nếu không do lỗi của công ty K, cần có văn bản trả lời hoặc có sự xác nhận của Chủ đầu tư về tiến thực trạng nghiệm thu quyết toán công trình và nguyên nhân của nó.

 

             Căn cứ vào kết quả làm việc với Chủ đầu tư về thực trạng công trình chưa quyết toán không phải do lỗi của công ty K hoặc công trình đã được quyết toán để đề nghị công ty H tiến hành phê duyệt quyêt toán công trình. Trường hợp Công ty H cố tình không ký hồ sơ quyết toán, Công ty K có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết nội dung liên quan. Khi đó, đủ căn cứ cứ chứng minh hành vi không chấp nhận quyết toán của công ty H là nhằm mục đích chiếm dụng vốn, không muốn thanh toán tiền cho nhà thầu là công ty K.

 

               Công ty thu nợ DFC cung cấp dịch vụ tư vấn thu nợ hiệu quả, mọi thắc mắc pháp lý cần tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 1900 6213 hoặc gửi thư về địa chỉ email:thunodfc@gmail.com.

Tin liên quan