Dịch vụ chăm sóc nợ là gì?

Dịch vụ chăm sóc nợ bao gồm dịch vụ chăm sóc và thu hộ tiền bán hàng. Là hoạt động chăm sóc, bám sát, đốc thúc và thực hiện thu tiền nợ của DFC cho khách hàng đối với những khỏan nợ chưa đến hạn và đã đến kỳ hạn thanh toán.

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh quyết liệt, để thu hút khách hàng các doanh nghiệp thường bán hàng hóa theo phương thức trả chậm với mục đích kích cầu, tăng doanh thu. Phương thức thanh toán này luôn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, bị khách hàng chiếm dụng vốn.

Trong khi đó, phần lớn các doanh nghiệp chỉ xây dựng, phát triển đội ngũ bán hàng chứ không có đội ngũ thu nợ chuyên nghiệp để bám sát, thu hồi nợ; không có bộ phận tư vấn pháp lý để kiểm tra hoàn thiện giá trị pháp lý hồ sơ công nợ theo hướng có lợi nhất khi có tranh chấp xảy ra; hoặc có thể doanh nghiệp đã có đội ngũ chuyên môn này nhưng do kỹ năng, nghiệp vụ không chuyên sâu nên hoạt động không hiệu quả, dẫn tới tình trạng tiền hàng nợ đọng kéo dài gây thất thoát tài chính cho doanh nghiệp.

Hơn nữa, việc hình thành đội ngũ chuyên viên thu nợ, phòng thu nợ sẽ làm cho bộ máy doanh nghiệp trở nên công kềnh, phát sinh nhiều chi phí cho doanh nghiệp mà vẫn không đem lại hiệu quả.

 Do đó khi phát sinh nợ khó đòi, doanh nghiệp rất khó thu hồi, nếu phải đi thuê các công ty thu nợ ngoài vừa phải mất chi phí lớn, không biết có thu hồi được không thậm chí còn ảnh hưởng đến uy tín, quan hệ đối tác hai bên.

Bởi vậy, dịch vụ chăm sóc nợ chuyên nghiệp của DFC đã ra đời nhằm giúp Quý khách hàng kiểm soát một cách tốt nhất công nợ, giảm thiểu tới mức thấp nhất những rủi ro về tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải khi áp dụng phương thức bán hàng trả chậm, từ đó có thể nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp.

 Dịch vụ chăm sóc nợ là loại hình dịch vụ chuyên biệt nhằm đảm bảo một cách an toàn, hiệu quả nhất cho doanh nghiệp trong khâu thu hồi vốn trong vàsau bán hàng.

Tin liên quan