DFC tham gia giao lưu tài trợ nhân dịp ra mắt "Mạng lưới Doanh nhân-Học Viện Phụ nữ Việt Nam"

Để kết nối và chia sẻ với các bạn trẻ Sinh viên Học Viện phụ nữ Việt Nam cũng như cộng đồng Doanh nghiệp nhân dịp ra mắt "Mạng lưới doanh nhân, vườn ươm doanh nhân"; DFC  đã nhiệt tình tham gia và giao lưu với cộng đồng DN và các bạn trẻ SV Học Viện Phụ nữ.

 

 

 

 

Tin liên quan