Báo cáo tiến độ giải quyết thông qua website

V/v: Báo cáo tiến độ giải quyết công việc thông qua website
 

    

Kính gửiQuý khách hàng

     Để đáp ứng yêu cầu khách hàng về việc nắm bắt thông tin được thường xuyên hơn trong quá trình công ty DFC đi xử lý và giải quyết công nợ. Bắt đầu từ ngày 1/7/2012 tất cả Quý khách hàng đã ký hợp đồng dịch vụ thu nợ với DFC sẽ được xem báo cáo tiến độ thu nợ được cập nhật liên tục 01 tuần/01 lần.

Mỗi khách hàng sẽ được DFC cấp cho một user và pasword để truy nhập xem nội dung kết quả thu nợ của doanh nghiệp mình từ công ty DFC.

     Trong quá trình truy cập nếu Quý khách hàng gặp  bất kỳ sự cố gì xin vui lòng liên hệ ngay với DFC để được trợ giúp.

DFC trân trọng thông báo!

 

T.L GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG

Đã ký

Tin liên quan