Công nợ phát sinh từ hợp đồng vận chuyển hàng hóa, tài sản

Nợ phát sinh từ hợp đồng vận chuyển hàng hóa là công nợ phát sinh là do sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thoả thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển

a, Đặc điểm công nợ phát sinh từ hợp đồng vận chuyển hàng hóa

- Số công nợ: nhỏ

- Thời gian công nợ: Mới phát sinh

- Hồ sơ công nợ: không nhiều, đơn giản

b. Dấu hiệu

- Khách nợ thường đưa ra những lý do sau để không thanh toán:

+ Chưa có tiền, phải đợi lấy được tiền hàng

+ Hiện đang gặp khó khăn 

+ Không đầy đủ chứng từ, hồ sơ

- Khách nợ cũng gặp khó khăn về tài chính 

- Giám đốc, kế toán trưởng của DN khách nợ lẩn tránh không làm việc.

Tin liên quan