Cách đòi tiền thuê máy móc, thiết bị?

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Khánh, ngày 25/5/2014 tôi có ký hợp đồng cho Công ty xây dựng An Long thuê 01 máy  khoan cọc nhồi từ 1/6/2014 – 30/11/2014 (06 tháng) với số tiền là 60.000.000/tháng. Trong hợp đồng có thỏa thuận Công ty Xây dựng An Long phải trả số tiền thuê hàng tháng vào ngày 15 hàng tháng liền kề trước đó. Sau khi bàn giao máy móc và đại diện hai bên đã ký xác nhận vào biên bản bàn giao thì Công ty xây dựng An Long đã thanh toán đầy đủ đúng kỳ hạn trong hợp đồng của tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2014. các tháng 9, 10, 11 thì công ty An Long chỉ thanh toán số tiền ½ mỗi tháng là 30.000.000 x 3 = 90.000.000. Sau khi kết thúc thời hạn cho thuê thì ngày 4/12/2014 tôi đã nhận bàn giao máy móc và đã đưa máy ra khỏi công trường, hai bên có ký nhận biên bản bàn giao trả máy và có cam kết sau 01 tháng là ngày 4/1/2015 Công ty xây dựng An Long sẽ thanh toán số tiền thuê còn lại là 30.000.000 x 3 = 90.000.000. Đến nay là sau 3 tháng kể từ ngày kết thúc hợp đồng cho thuê thì Công ty xây dựng An Long không hoàn trả cho Công ty tôi số tiền còn lại của 03 tháng nói trên. Tôi muốn hỏi Luật sư là trong trường hợp này công ty tôi có thể khởi kiện yêu cầu Công ty xây dựng An Long trả nợ được hay không? Hồ sơ gồm những giấy tờ nào?

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Khánh, ngày 25/5/2014 tôi có ký hợp đồng cho Công ty xây dựng An Long thuê 01 máy  khoan cọc nhồi từ 1/6/2014 – 30/11/2014 (06 tháng) với số tiền là 60.000.000/tháng. Trong hợp đồng có thỏa thuận Công ty Xây dựng An Long phải trả số tiền thuê hàng tháng vào ngày 15 hàng tháng liền kề trước đó. Sau khi bàn giao máy móc và đại diện hai bên đã ký xác nhận vào biên bản bàn giao thì Công ty xây dựng An Long đã thanh toán đầy đủ đúng kỳ hạn trong hợp đồng của tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2014. các tháng 9, 10, 11 thì công ty An Long chỉ thanh toán số tiền ½ mỗi tháng là 30.000.000 x 3 = 90.000.000. Sau khi kết thúc thời hạn cho thuê thì ngày 4/12/2014 tôi đã nhận bàn giao máy móc và đã đưa máy ra khỏi công trường, hai bên có ký nhận biên bản bàn giao trả máy và có cam kết sau 01 tháng là ngày 4/1/2015 Công ty xây dựng An Long sẽ thanh toán số tiền thuê còn lại là 30.000.000 x 3 = 90.000.000. Đến nay là sau 3 tháng kể từ ngày kết thúc hợp đồng cho thuê thì Công ty xây dựng An Long không hoàn trả cho Công ty tôi số tiền còn lại của 03 tháng nói trên. Trong trường hợp này công ty An Khánh có thể khởi kiện yêu cầu Công ty xây dựng An Long trả nợ được hay không? Hồ sơ gồm những giấy tờ nào?

Để giải quyết và thu hồi được khoản tiền từ khách nợ, Quý công ty cần thực hiện các bước sau:Máy khoan cọc nhồi

       Thứ nhất, hợp đồng thuê tài sản của hai công ty đã được thỏa thuận và ký kết, hai bên đã tiến hành bàn giao máy móc do vậy bên thuê có nghĩa vụ phải trả tiền thuê theo đúng thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê đã ký. Quy định tại Điều 489 Bộ Luật Dân sự 2005: Trả tiền thuê

“1. Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thoả thuận; nếu không có thoả thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê.

2. Trong trường hợp các bên thoả thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

          Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn đã thỏa thuận nhưng bên thuê đã thanh toán cho công ty bạn số tiền thuê còn lại thì công ty bạn có thể đưa ra các phương án giải quyết bao gồm: tiến hành thỏa thuận lại về thời gian thanh toán hoặc tiến hành khởi kiện yêu cầu công ty xây dựng An Long thanh toán số tiền nói trên.

Thứ hai, đánh giá khả năng thanh toán khoản nợ trên

Để có thể đánh giá chính xác về khả năng thanh toán khoản nợ trên của Công ty xây dựng An Long thì chúng tôi cần làm rõ một số thông tin như sau:

-         Thời điểm hiện tại Công ty xây dựng An Long còn hoạt động hay không?

-         Có chứng minh được công nợ hay không? Hai bên đã tiến hành đối chiếu công nợ chưa? Văn bản đối chiếu công nợ cuối cùng là khi nào? (nếu đã đối chiếu)

-         Thành phần hồ sơ hiện có cần bổ sung giấy tờ cần thiết nào?

-         Trong quá trình thực hiện hợp đồng hai bên có bất kỳ vi phạm nào không?

-         Công ty xây dựng An Long đưa ra căn cứ gì khi chậm thanh toán khoản nợ nêu trên? Công ty có đưa ra chứng cứ chứng minh vi phạm của bên cho thuê dẫn đến bên thuê chậm thanh toán số tiền thuê còn lại không?

Trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ cụ thể thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết cũng như lựa chọn phương án tối ưu nhất để giải quyết vụ việc của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thứ ba, về thành phần hồ sơ tiến hành khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết:

-         Đơn khởi kiện

-         Giấy đăng ký kinh doanh của công ty.

-         Hợp đồng thuê tài sản ( 01 máy giàn khoan cọc nhồi)

-         Biên bản bàn giao máy

-         Biên bản nhận bàn giao hoàn trả máy (sau khi kết thúc thời hạn thuê)

-         Giấy ủy quyền (nếu có)

-         Các giấy tờ tài liệu cần thiết khác.

Tin liên quan