Thế nào là một công ty thu hồi nợ chuyên nghiệp

Công ty thu nợ chuyên nghiệp phải có quy trình đánh giá hồ sơ đầu vào, biện pháp thu nợ và báo cáo kết quả theo một quy chuẩn khoa học.

Công ty thu nợ chuyên nghiệp là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu nợ luôn đảm bảo đúng quy trình sau:

§  Đầu vào quy chuẩn, chuyên nghiệp

§  Biện pháp thu nợ chuyên nghiệp

§  Chất lượng cung cấp dịch vụ chuyên

Đầu vào quy chuẩn, chuyên nghiệp: 

Là giai đoạn tiếp nhận, đánh giá pháp lý hồ sơ bởi những luật sư, chuyên viên pháp lý có trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề. Cũng như nghiệp vụ xác minh tình trạng hoạt động, khả năng thanh toán của khách nợ phải xác thực, đảm bảo tính tin cậy

Biện pháp thu nợ chuyên nghiệp:

Biện pháp thu nợ chuyên nghiệp là những nghiệp vụ đảm bảo tuân thủ pháp luật để bám sát, tác động, gây sức ép buộc khách nợ phải chủ động hoặc thụ động thanh toán nhưng không làm tổn hại đến uy tín, mối quan hệ của khách hàng.

Chất lượng cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp:

 Dịch vụ thu nợ chuyên nghiệp tại Công ty thu nợ chuyên nghiệp là dịch vụ được cung cấp bởi một doanh nghiệp được chuẩn hóa từ đầu vào là khâu nghiên cứu, phân tích hồ sơ cho đến khâu triển khai biện pháp nghiệp vụ thu nợ và báo cáo kết quả theo một quy chuẩn rõ ràng, khoa học. Đồng thời dịch vụ thu nợ chuyên nghiệp được thực hiện bởi đội ngũ  thu nợ có văn hóa ứng xử, năng lực chuyên môn và kỹ năng hành nghề.

Như vậy, một công thu nợ gọi là Công ty thu nợ chuyên nghiệp phải là công ty luôn đảm bảo đúng với quy trình: Đầu vào quy chuẩn, chuyên nghiệp; biện pháp thu nợ chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ cung cấp chuyên nghiệp. Có như thế mới xây dựng được lòng tin cho khách hàng và họ yên tâm ủy thác thực hiện thu hồi nợ thay cho doanh nghiệp.

Tin liên quan