Doanh nghiệp đã kiểm soát công nợ như thế nào?

Doanh nghiệp luôn xác định kiểm soát công nợ là việc làm cần thiết và rất quan trọng. Tuy nhiên, kiểm soát công nợ là kiểm soát cái gì không phải Doanh nghiệp nào cũng làm được và làm đúng. Nếu doanh nghiệp biết kiểm soát công nợ đúng cách, chắc chắn tình hình tài chính, công nợ phải thu của Doanh nghiệp sẽ lành mạnh và ít phải đối mặt với những vướng mắc. Dưới đây là sự chia sẻ trong vấn đề kiểm soát công nợ mà chúng tôi đã rút ra trong quá trình làm công tác thu hồi nợ cho các doanh nghiệp.

Một trong những nguyên nhân Doanh nghiệp để xảy ra tình trạng nợ đọng, nợ xấu đó là Doanh nghiệp chưa kiểm soát tốt công nợ; muốn kiểm soát công nợ, đòi hỏi phải kiểm soát và thực hiện nhiều công việc khác nhau. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, hai việc quan trọng hàng đầu mà doanh nghiệp phải kiểm soát và thực hiện đó là đó là kiểm soát được đội ngũ nhân viên thu hồi nợ và kiểm soát được người mua hàng.

Kiểm soát nhân viên thu hồi nợ

Nhân viên phụ trách thu nợ sẽ là nhân tố quyết định đến việc thành hay bại trong công tác thu hồi vốn cho Doanh nghiệp. Nếu công nợ có thuận lợi hoặc dễ thu hồi nhưng nhân viên phụ trách không bám sát, không theo dõi sát sao thì việc dễ cũng thành khó. Hoặc vụ việc ở mức độ bình thường, tuy nhiên nếu nhân viên phụ trách báo cáo thông tin về doanh nghiệp không chuẩn thì việc thu nợ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Người thu hồi nợ của Doanh nghiệp có thể là kế toán công nợ, là nhân viên kinh doanh hoặc là một nhân viên trong ban thu nợ. Tất cả đội ngũ nhân viên thu nợ này, ngoài việc phải đào tạo, bồi dưỡng cho họ có kiến thức, kỹ năng thu nợ; doanh nghiệp cần phải kiểm soát, quản lý nhân viên thu nợ. Kiểm soát nhân viên thu nợ, nghĩa là DN cần thực hiện các công việc sau:

  • Kiểm tra việc theo dõi, bám sát việc thu hồi nợ của nhân viên;
  • Mức độ, tần suất và các biện pháp thu hồi nợ của nhân viên;
  • Kiểm tra mức độ chính xác của các báo cáo của nhân viên về tình hình hoạt động, khả năng tài chính của khách nợ;
  • Đánh giá thái độ, tinh thần trách nhiệm của nhân viên thu nợ khi triển khai, thực hiện công việc.

Khi Doanh nghiệp đã kiểm soát được các yếu tố trên, đã nắm bắt được thái độ của nhân viên thu nợ; doanh nghiệp đã hoàn thành được một nửa giai đoạn của quá trình thu hồi vốn.

Kiểm soát người mua hàng

Phần lớn các doanh nghiệp chỉ chú trọng, tìm hiểu bạn hàng ở giai đoạn trước khi hợp tác, ký hợp đồng mua bán. Khi thực hiện mua bán xong, do người mua đã thanh toán trước một phần tiền hàng, nên việc lưu tâm tìm hiểu đối tác bị xem nhẹ và bỏ qua. Doanh nghiệp đã lơ là và không thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh của đối tác, hoặc nếu có thì chỉ qua loa, sơ sài. Thông tin cập nhật chủ yếu là thông qua kênh này kênh khác, không trực tiếp tìm hiểu, điều tra đối tác bao giờ. Doanh nghiệp có điều tra nhưng chủ yếu thông qua việc cử cán bộ đến gặp đối tác để hỏi han, nghe ngóng thông tin. Quá trình thu thập điều tra thông tin nợ như vậy của nhân viên thu nợ sẽ không bao giờ được đầy đủ, toàn diện. Do đó, rất nhiều chủ nợ phải bất ngờ và không thể biết khách hàng của mình đã tạm dừng, đóng cửa doanh nghiệp từ lúc nào không hay biết. Hậu quả là, công nợ tiền hàng rất khó và không biết khi nào mới được thu hồi.

Có thể nói, kiểm soát nhân viên thu nợ, kiểm soát người mua hàng là hai việc làm đặc biệt quan trọng đối với Doanh nghiệp trong công tác theo dõi và thu hồi vốn sau khi bán hàng. Các Doanh nghiệp cần phải xem xét lại việc kiểm soát hai vấn đề này đã tốt và chắc chắn chưa. Nếu chưa chắc chắn Doanh nghiệp cần phải có giải pháp hoặc liên hệ cho đơn vị DFC chúng tôi để chúng tôi tư vấn trợ giúp. Có như vậy Doanh nghiệp mới hạn chế được tình trạng nợ và không phải đối mặt với nguy cơ nợ xấu nợ, khó đòi.

Tin liên quan