Mẫu hợp đồng mua bán trả góp mới nhất

Hợp đồng là một dạng giao dịch dân sự phổ biến trong thực tế đời sống xã hội được pháp luật dân sự công nhận. Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng, theo đó quy định những quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia ký kết, thực hiện. Nằm trong bộ giới thiệu biểu mẫu hợp đồng của Công ty TNHH Luật DFC thông qua Tổng đài 0913.348.538, sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến Quý Khách hàng mẫu hợp đồng mua hàng trả góp mới nhất theo quy định pháp luật hiện hành.

Dưới đây là mẫu hợp đồng mua bán trả góp mới nhất Quý Khách hàng có thể tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN MÁY TÍNH TRẢ GÓP CHO GIÁO VIÊN

Số:……/ HĐMBMT

          - Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;

          - Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

          - Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày ……  tháng …… năm 20…, chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN BÊN A (trong hợp đồng này được xác định là bên bán)

- Địa chỉ   : ……………………………………………………..

- Điện thoại : ………………………………………………………………

- Mã số thuế       : ………………………………………………………………

- Đại diện : ……………………………………………………………………

- Chức vụ : …………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN BÊN B (trong hợp đồng này được xác định là bên mua):

- Địạ chỉ :…………………………………………………………………..

- Điện thoại        : …………………………    Fax: …………………………….

- Đại diện (Ông/Bà): …………………………………………………

- Chức vụ:  ……………………………………………….

Bên A, Bên B sau đây gọi là “hai Bên”,  giáo viên có tham gia mua máy tính trả góp gọi tắt là GVMHTG.

Sau khi thỏa thuận, hai Bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán máy tính trả góp cho giáo viên của bên B (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều khoản sau:

Điều 1: Các nguyên tắc chung

1.1. Hai Bên tham gia ký kết Hợp đồng này trên cơ sở quan hệ Bạn hàng, bình đẳng và cùng có lợi theo đúng các quy định của Pháp luật.

1.2. Không bên nào trong hợp đồng này được phép:

+ Thay mặt hay mang danh nghĩa của bên kia giao dịch với khách hàng hoặc bên thứ ba;

+ Sử dụng tên gọi, lôgô, địa chỉ trụ sở hoặc các thông tin khác mà Bên A không cho phép, gây hiểu lầm cho bên thứ ba.

1.3. Các nội dung trong bản hợp đồng nguyên tắc này chỉ được sửa đổi khi có sự thỏa thuận của hai bên và được thống nhất bằng văn bản. Văn bản thay đổi nội dung hợp đồng nguyên tắc này được xem là Phụ lục và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng nguyên tắc.

Điều 2: Trách nhiệm của hai bên

* Trách nhiệm của bên A:

2.1. Hàng hóa bên A cung cấp cho bên B gồm có: Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy tính bảng, máy in, máy chiếu, phần mềm bản quyền, thiết bị mạng, linh kiện… hoặc các sản phẩm khác do bên A cung cấp. Tất cả các thông tin về hàng hóa cũng như giá cả được bên A cung cấp qua website  ……………

2.2. Hàng hóa do bên A cung cấp đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại, hàng mới 100%, và bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất

2.3. Hàng tháng, bên A có trách nhiệm cung cấp cho bên B danh sách các GVMHTG cùng với số tiền  mà bên B phải chuyển trả của tháng tương ứng.

* Trách nhiệm của bên B:

2.4     Bên B có trách nhiệm trừ lương GVMHTG hàng tháng và chuyển trả cho bên A.

2.5     Khi GVMHTG có đơn xin chuyển đơn vị công tác hoặc nghỉ việc, bên B có trách nhiệm thông báo cho bên A ngay sau khi nhận đơn của GVMHTG.

Điều 3: Các quy định về hàng hoá, giá cả và giao hàng

3.1. Hàng hoá

Bên A có trách nhiệm cung cấp hàng hóa cho bên B với những số lượng, chủng loại, mẫu mã như trong bảng sau:

STT Loại máy tính Số lượng Đơn giá
       
       

Tất cả các hàng hóa do bên A cung cấp đều là hàng chính hãng, hàng mới 100% và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

3.2. Giao nhận hàng hóa

3.2.1. Địa điểm và thời gian giao hàng, chi phí vận chuyển đối với từng lô hàng cụ thể do hai bên thoả thuận và xác nhận bằng hình thức văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương.

3.2.2. Hàng hóa có thể giao một lần hay nhiều lần tuỳ vào từng trường hợp cụ thể nhưng phải được hai bên trong hợp đồng này xác nhận bằng hình thức văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương. Hồ sơ giao nhận hàng hoá gồm có:

- Phiếu bảo hành đi kèm theo sản phẩm (của Công ty hoặc của Hãng/ Nhà sản xuất);

- Biên bản bàn giao hàng hoá ghi đầy đủ các nội dung: Số lượng hàng hoá, số hoá đơn bán hàng, số phiếu bảo hành (Nếu có) hoặc số kiện/ số cân nặng.

- Hoá đơn tài chính hợp lệ. 

3.2.3. Khi giao hàng đại diện hai bên phải ký biên bản giao nhận hàng hoá trong đó nêu rõ số lượng hàng chi tiết, cụ thể đối với mỗi lần giao nhận. 

Người nhận hàng hợp pháp của Bên B theo quy định tại điều này phải có ủy quyền nhận hàng hoặc các giấy tờ hợp lệ khác về việc ủy quyền nhận hàng được ký và đóng dấu bởi người có thẩm quyền.

Điều 4: Phương thức thanh toán

4.1. GVMHTG phải trả trước số tiền tối thiểu là 20% trị giá hàng hóa. Số tiền còn lại có thể trả theo kỳ hạn bất kỳ, tối đa không quá 09 tháng. Phí trả góp áp dụng bằng lãi suất của Ngân hàng (lấy lãi suất của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Chi nhánh Đồng Tháp làm chuẩn) và lãi suất được tính dựa trên số dư nợ hàng tháng. 

4.2. Khi GVMHTG thuyên chuyển công tác hoặc nghỉ việc, Hợp đồng mua hàng trả góp giữa GVMHTG và bên A sẽ được thanh lý và GVMHTG phải thanh toán toàn bộ số tiền còn lại. 

Điều 5. Điều khoản quy định về hiệu lực và giải quyết tranh chấp hợp đồng

5.1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2013.

5.2. Trong vòng một (01) tháng trước khi thời hạn hợp đồng kết thúc, nếu hai bên trong hợp đồng không có ý kiến gì thì hợp đồng này được tự động gia hạn 12 (Mười hai) tháng tiếp theo và chỉ được gia hạn 01 lần.

5.3. Hai bên cam kết thực hiện đúng những quy định trong nội dung hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc tìm biện pháp giải quyết trên tinh thần hoà giải, có thiện chí và hợp tác. Trường hợp có tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được, thì vụ việc sẽ được đưa ra Toà án nhân dân có thẩm quyền tại Đồng Tháp để giải quyết. Toàn bộ chi phí xét xử do Bên thua chịu. 

5.4. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B 

        TỔNG GIÁM ĐỐC                                                      HIỆU TRƯỞNG


 

Trên đây là nội dung mẫu hợp đồng mua hàng trả góp mới nhất hiện nay của Đội ngũ Luật sư DFC thông qua Tổng đài 0913.348.538. Nếu Quý Khách có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan, vui lòng liên hệ qua Tổng đài để nhận được nội dung tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

Tin liên quan