Dịch vụ thu đòi nợ thuê chuyên nghiệp uy tín tại Hà Nội

Dịch vụ thu đòi nợ ngày nay đã dần đi vào tâm chí của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi các doanh nghiệp có vướng mắc về công nợ, nhận thấy tự bản thân doanh nghiệp rất khó để thu hồi. Các doanh nghiệp đã biết nghĩ đến phương án thuê dịch vụ đòi nợ bên ngoài.

Dịch vụ thu đòi nợ ngày nay đã dần đi vào tâm chí của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi các doanh nghiệp có vướng mắc về công nợ, nhận thấy tự bản thân doanh nghiệp rất khó để thu hồi. Các doanh nghiệp đã biết nghĩ đến phương án thuê dịch vụ đòi nợ bên ngoài. Tại một số tỉnh, thành phố lớn của cả nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng dịch vụ thu nợ này ngày càng mở rộng, phát triển. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu của các khoản nợ, các giá trị tranh chấp từ chục đến hàng trăm tỷ thì hầu như rất ít các doanh nghiệp đòi nợ có thể đáp ứng được. Điều này xuất phát từ ba nguyên nhân chủ yếu sau: 

Tính chất giao dịch phức tạp

Các doanh nghiệp lớn thường giao dịch, ký kết những hợp đồng kinh tế có giá trị lớn. Các hợp đồng đó được điều chỉnh bởi nhiều quan hệ pháp luật khác nhau.  Trong hợp đồng các bên quy định phải thực hiện song song nhiều nghĩa vụ. Mặc dù là cùng một đối tượng hàng hóa dịch vụ nhưng được kiểm tra, kiểm soát bởi nhiều các phòng ban chuyên môn khác nhau. Ở mỗi giai đoạn triển khai, phát sinh nhiều loại văn bản tài liệu và được điều chỉnh bởi nhiều quy định, chế tài. Dẫn đến khi có tranh chấp xảy ra hoặc có vướng mắc về công nợ, không dễ dàng tìm và chứng minh được lỗi thuộc về bên nào. Từ đó việc tìm ra phương án tháo gỡ, giải quyết gặp nhiều khó khăn.

Đối tượng tiếp xúc làm việc

          Đối tượng tiếp cận, làm việc để giải quyết công nợ ở đây hầu hết là các Chủ tịch, Tổng giám đốc của các Tập đoàn, Doanh nghiệp lớn. Họ đều là những người có trình độ cao, có địa vị  và có quan hệ xã hội rộng. Muốn làm việc, thuyết phục và gây được sức ép đối với các đối tượng này, đòi hỏi trình độ, năng lực nghiệp vụ thu đòi nợ phải đạt ở mức độ nhất định. Thực tế hiện nay, rất ít nhân lực của các công ty đòi nợ tại Hà Nội hoặc nhân lực của các công ty đòi nợ trên phạm vi toàn quốc có thể đáp ứng đủ năng lực, trình độ để có thể tiếp cận, trao đổi, thuyết phục được đối tượng này.

Năng lực của các công ty đòi nợ

Năng lực của công ty đòi nợ thể hiện trên ba yếu tố đó là:  Đội ngũ thu đòi nợ, biện pháp đòi nợ, kinh nghiệm và sức mạnh tài chính của doanh nghiệp đòi nợ. Đây là ba yếu tố cốt lõi để có thể giải quyết, tháo gỡ những tranh chấp, giá trị công nợ lớn cho doanh nghiệp. Ở Hà Nội nói riêng và trên phạm vi Toàn quốc nói chung, không mấy công ty đòi nợ thuê hội tụ ba yêu tố này.

DFC, những năm đầu mới hoạt động, DFC là đơn vị cung cấp dịch vụ thu đòi nợ thuê chuyên nghiệp cho tất cả các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước. Doanh nhiệp có trụ sở chính tại Hà Nội nhưng địa bàn và phạm vi hoạt động là cả ở ba miền bắc, trung, nam. DFC sẵn sàng tháo gỡ, giải quyết cho tất cả những tổ chức doanh nghiệp khi có nợ khó đòi phát sinh. Tuy nhiên, sau gần 15 năm hoạt động và tích lũy kinh nghiệm. DFC đã có cơ hội tái đầu tư và tái cấu trúc doanh nghiệp. Chất lượng, đội ngũ nguồn lực được nâng cao; biện pháp, công nghệ thu đòi nợ được cải tiến để có thể đáp ứng, phục vụ và làm việc được với các Tập đoàn, tổ chức kinh tế lớn ở Việt Nam. Bởi vậy hiện nay, DFC chỉ giải quyết và cung cấp dịch vụ thu đòi nợ thuê đối với những khoản nợ lớn cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Tin liên quan