Tại sao bạn nên sử dụng biện pháp hòa giải khi thu nợ?

Trong rất nhiều các phương thức giải quyết thu hồi nợ hiện có, câu hỏi đặt ra là tại sao bạn nên sử dụng biện pháp hòa giải khi thu nợ?

Trong rất nhiều các phương thức giải quyết thu hồi nợ hiện có, câu hỏi đặt ra là tại sao bạn nên sử dụng biện pháp hòa giải khi thu nợ?

Hòa giải đạt được hiệu quả: Trong phương thức hòa giải, bạn nắm quyền kiểm soát quá trình này so với phương thức thu nợ khác,  đối với các công nợ còn  tranh chấp, có cơ sở rõ ràng thì đây là phương pháp thu hồi nợ rất hiệu quả. Bạn có thể cân nhắc lựa chọn một giải pháp an toàn nhất, giảm thiểu đến mức thấp nhất những chi phí mình phải chịu. Khi bạn giải quyết thu hồi nợ bằng phương pháp đàm phán thương lượng bạn sẽ chủ động được thời gian thu hồi nợ để không ảnh hưởng đến các công việc khác mà vẫn thu hồi nợ hiệu quả.

Hòa giải tốn ít thời gian và chi phí: Nếu phương thức hòa giải có hiệu quả, bạn có thể tránh được các rủi ro gây ra bởi quy trình tố tụng tại tòa án như khó lường trước, chi phí tốn kém và mất thời gian. Các bên có thể đạt được các thỏa thuận thông qua phương thức hòa giải nhanh hơn việc sử dụng các quy trình pháp lý khác, và khi các bên đã đạt được một thỏa thuận trong quá trình thương lượng thì việc thực thi các thỏa thuận trong quá trình hòa giải cũng được các bên tôn trọng hơn và chú ý hơn trong vấn đề thực thi.

 Hòa giải là một giải pháp thu hồi nợ nhanh: Hòa giải đặc biệt hữu ích nếu các bạn mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hiện có với bên có nợ. Tính chất của quá trình hòa giải là giữ cho quá trình giải quyết thu hồi công nợ ít tổn hại đến bạn ở mức tối đa và các công việc được tiến hành nhằm đáp ứng được các yêu cầu của cả hai bên, khiến cho bên có nợ có cảm giác tâm phục khẩu phục khi trả nợ.

Hòa giải là một quá trình được bảo mật: Bất kỳ trường hợp giải quyết thu hồi nợ nào bằng con đường Tòa án hoặc các con đường khác đều được công bố công khai và trong trường hợp bạn hoặc công ty của bạn có những mặt tiêu cực thì đây là hạn chế có thể làm tổn hại tới uy tín của Công ty bạn. Các công ty không muốn quá trình giải quyết thu hồi nợ của họ bị công khai thường lựa chọn quá trình hòa giải chứ không lựa chọn con đường Tòa án và giảm khả năng bị giới báo chí quan tâm.

Tin liên quan