Khái quát về việc thi hành án để thu hồi nợ

Thi hành bản án, theo nhiều doanh nghiệp có suy rằng rất khó để thực hiện. Hiện nay số lượng án tồn không thi hành và giải quyết được là rất lớn. Điều đó đã khiến các doanh nghiệp không có niềm tin vào công đoạn thi hành án này. Tuy nhiên qua thực tế thực hiện, mặc dù gặp phải những khó khăn nhưng chính những khó khăn đó đã giúp DFC tìm ra giải pháp, nghiệp vụ chuyên biệt và quyết liệt hơn. DFC sẽ thi hành án thành công nếu như khách nợ vẫn đang hoạt động, chưa rơi vào tình trạng phá sản.

 

Thi hành bản án, theo nhiều doanh nghiệp có suy rằng rất khó để thực hiện. Hiện nay số lượng án tồn không thi hành và giải quyết được là rất lớn. Điều đó đã khiến các doanh nghiệp không có niềm tin vào công đoạn thi hành án này.
Tuy nhiên qua thực tế thực hiện, mặc dù gặp phải những khó khăn nhưng chính những khó khăn đó đã giúp DFC tìm ra giải pháp, nghiệp vụ chuyên biệt và quyết liệt hơn. 

DFC sẽ thi hành án thành công nếu như khách nợ vẫn đang hoạt động, chưa rơi vào tình trạng phá sản.

Tin liên quan