Đề nghị cơ quan chức năng can thiệp

Mỗi một trường hợp thu nợ DFC phải có một hoặc nhiều biện pháp giải quyết khác nhau. Ngoài ba nghiệp vụ áp dụng thông thường như: thương lượng, tố tụng, thi hành án, DFC phải sử dụng tổng hợp các giải pháp khác để giải quyết; cụ thể là: Phối hợp với cơ quản lý cấp trên, cơ quan ngôn luận, cơ quan công an can thiệp nếu thuộc thẩm quyền..

Đây là các biện pháp nghiệp vụ đòi hỏi rất nhiều về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các chuyên viên thu hồi nợ. Bằng việc am hiểu pháp luật, các chuyên viên thu hồi nợ của DFC biết áp dụng pháp luật một cách linh hoạt các quy định của pháp luật để đề nghị cơ quan cấp trên cũng như các cơ quan quản lý trực tiếp cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình thu hồi công nợ.

Tin liên quan