Bảng Giá Dịch Vụ Ly Hôn

Bảng giá dịch vụ ly hôn

STT

Dịch vụ pháp lý

Mức phí luật sư
(ĐVT: VNĐ)

Ghi chú

1

Tư vấn ly hôn thuận tình

400.000đ / giờ tư vấn

Không có yếu tố nước ngoài

800.000đ / giờ tư vấn

Có yếu tố nước ngoài

2

Tư vấn ly hôn đơn phương

600.000đ / giờ tư vấn

Không có yếu tố nước ngoài

1.200.000đ / giờ tư vấn

Có yếu tố nước ngoài

3

Tư vấn pháp luật ly hôn trực tiếp ngoài văn phòng

1.000.000đ / giờ tư vấn
(Không có yếu tố nước ngoài)

Áp dụng khu vực Hà Nội

1.500.000đ / giờ tư vấn
(Có yếu tố nước ngoài)

4

Soạn thảo đơn khởi kiện, văn bản hồ sơ yêu cầu, giải quyết ly hôn

Từ 3.000.000đ / 1 văn bản

 

5

Tư vấn, giải quyết ly hôn thuận tình trọn gói

Từ 9.000.000đ -13.000.000đ / vụ, việc
(Không có yếu tố nước ngoài)

Áp dụng khu vực Hà Nội

Từ 30.000.000đ / vụ, việc
(Có yếu tố nước ngoài)

6

Tư vấn, giải quyết tranh chấp ly hôn đơn phương trọn gói

Từ 18.000.000đ- 25.000.000đ / vụ, việc
(Không có yếu tố nước ngoài)

Bị đơn có nơi cư trú rõ ràng tại Hà Nội

Từ 30.000.000 - 45.000.000đ / vụ, việc
(Có yếu tố nước ngoài)

Từ 35.000.000đ / vụ, việc
(Không có yếu tố nước ngoài)

Bị đơn không có địa chỉ rõ ràng

Từ 60.000.000đ / vụ, việc
(Có yếu tố nước ngoài)

7

Tư vấn, giải quyết ly hôn đơn phương trọn gói (có tranh chấp nuôi con hoặc tài sản) sẽ báo phí sau khi trao đổi tình tiết cụ thể của vụ việc với khách

Tin liên quan