Sử dụng phương tiện công nghệ
16/08/2018

Trong công tác thu nợ, công nghệ thông tin cũng có vai trò rất lớn đơn vị thu nợ sử dụng như một phương tiện hữu hiệu từ giai đoạn tiếp cận khách nợ cho đến khi thu được vốn từ phía khách nợ.

Công nghệ thông tin trong giải quyết thu hồi nợ của DFC
15/08/2018
Công nghệ thông tin là một công cụ giúp chúng ta thực hiện được rất nhiều công việc, lĩnh vực trong cuộc sống.