Cách đòi tiền thuê máy móc, thiết bị?
21/08/2018

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Khánh, ngày 25/5/2014 tôi có ký hợp đồng cho Công ty xây dựng An Long thuê 01 máy  khoan cọc nhồi từ 1/6/2014 – 30/11/2014 (06 tháng) với số tiền là 60.000.000/tháng. Trong hợp đồng có thỏa thuận Công ty Xây dựng An Long phải trả số tiền thuê hàng tháng vào ngày 15 hàng tháng liền kề trước đó. Sau khi bàn giao máy móc và đại diện hai bên đã ký xác nhận vào biên bản bàn giao thì Công ty xây dựng An Long đã thanh toán đầy đủ đúng kỳ hạn trong hợp đồng của tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2014. các tháng 9, 10, 11 thì công ty An Long chỉ thanh toán số tiền ½ mỗi tháng là 30.000.000 x 3 = 90.000.000. Sau khi kết thúc thời hạn cho thuê thì ngày 4/12/2014 tôi đã nhận bàn giao máy móc và đã đưa máy ra khỏi công trường, hai bên có ký nhận biên bản bàn giao trả máy và có cam kết sau 01 tháng là ngày 4/1/2015 Công ty xây dựng An Long sẽ thanh toán số tiền thuê còn lại là 30.000.000 x 3 = 90.000.000. Đến nay là sau 3 tháng kể từ ngày kết thúc hợp đồng cho thuê thì Công ty xây dựng An Long không hoàn trả cho Công ty tôi số tiền còn lại của 03 tháng nói trên. Tôi muốn hỏi Luật sư là trong trường hợp này công ty tôi có thể khởi kiện yêu cầu Công ty xây dựng An Long trả nợ được hay không? Hồ sơ gồm những giấy tờ nào?

Công nợ phát sinh từ hợp đồng gia công hàng hóa sản phẩm
21/08/2018

Công nợ phát sinh từ hợp đồng gia công hàng hóa sản phẩm

Công nợ phát sinh từ hợp đồng vận chuyển hàng hóa, tài sản
21/08/2018

Nợ phát sinh từ hợp đồng vận chuyển hàng hóa là công nợ phát sinh là do sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thoả thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển

Tư vấn cách đòi nợ khi chưa có biên bản nghiệm thu sản phẩm?
21/08/2018

Hai bên chưa ký biên bản nghiệm thu sản phẩm liệu có đòi được tiền không, xin nhờ luật sư tư vấn giúp?

Hỏi về việc thu tiền sửa chữa do thiết bị hỏng trong thời gian thuê.
21/08/2018

Trong thời gian thuê thiết bị để sử dụng, thiết bị hỏng và phải bảo dưỡng sửa chữa, vậy tôi có thể đề nghị bên cho thuê hoàn trả tiền sửa thiết bị không?

Tư vấn đòi nợ tiền thuê thiết bị từ Đội thi công
21/08/2018

Nhờ DFC tư vấn cách thu tiền thuê và tài sản từ Đội thi công của doanh nghiệp?

Tư vấn cách đòi nợ khi khách hàng yêu cầu giảm trừ công nợ
21/08/2018

Làm thế nào để đòi nợ trong trường hợp con nợ yêu cầu phải giảm trừ thì mới thanh toán. Khi đòi nợ, con nợ yêu cầu phải giảm trừ 30% số nợ thì mới thực hiện thanh toán, nếu không thì cứ để đấy.